Yeni Yasa Hakkında Bilmeniz Gerekenler / Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği

11 Kasım 2020

14.10.2020'de yayınlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile ilgili revizyon ve 05.06.2018'de yayınlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinin değişen deyimleri, şartları ile ilgili sizlerle bilgi paylaşmak için bir aradayız.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine baktığımız zaman, bizim

Coldwell Banker Türkiye olarak 7 yıldır uyguladığımız, Coldwell Banker

Global'in 115 yıldır Dünya'da uyguladığı standartların, sistemin,

kuralların, şartların ve koşulların aslında yeni Revizyon yönetmeliğimizle

beraber Türkiye'de resmileştiğini ve yasalaştığını görüyoruz, bizim olaya

bakışımız bu. Şimdi bazı deyimler var, değişen deyimler var, gelişen

deyimler var bunları sizinle paylaşmak istiyorum.

1. Sorumlu Emlak Danışmanı;

Bizim ofislerimizde görev yapan kendi adına bu işi tacir olarak veya

tüzel kişiliğin yetkili ortağı olarak yapan arkadaşlarımızın bundan sonra

yasal olarak deyimi, tanımı Sorumlu Emlak Danışmanı.

Sorumlu Emlak Danışmanı olabilmek için Seviye 5 Belgesi almamız

gerekiyor, MYK Belgesi almamız gerekiyor, mutlaka vergi kaydımızın

olması gerekiyor bu 2 türlü oluyor; Tacir dediğimiz, Esnaf Odalarından

aldığımız kayıt olabilir, bireysel olarak vergi levhamız olabilir veya

limited şirketinin, anonim şirketinin ortağı ve oranın yetkilisi olarak da

bunu alabilirsiniz.

Bunun ile beraber eğer tacir ise oda kaydının mutlaka olması gerekiyor.

Burada 100 saatlik eğitim şartı getirildi. 05.06.2018'den sonra oda kaydı

yaptırıp MYK 5 Belgesi alan ve vergi kaydı olan kişilerinde 100 saatlik

online de olsa bir eğitim almaları gerekecek ve bu eğitimin de tarihi

31.12.2021 yani önümüzde neredeyse 14 aylık bir süre var ve bu süre

içinde eğitimin tamamlanamsı gerekiyor.

Yine Emlak Danışmanı deyimi geldi sektöre; Emlak Danışmanı da

Seviye 4 Belgesi olan ve bir işletmede sigortalı olarak çalışan

gayrimenkul danışmanlarının ünvanı olacak. 31.03.2021'ye kadar

Seviye 5 Belgesi alabilirler ama o tarihten sonra Seviye 4 Belgelerinin

olması gerekiyor ve 100 saat eğitim almış olmaları gerekiyor.

Şimdi işletme dediğimiz bizim aslında ofislerimizin, ofis dediğimiz tabirin

yönetmelikte ki karşılığı; Bir işletmenin Yetki Belgesi alabilmesi için

mutlaka Seviye 5 Belgesine sahip, Sorumlu Emlak Danışmanı Ünvanını

alabilecek birinin orada yetkili olması gerekiyor. Minimum 20m2 olması


gereikiyor ofislerin ve orada çalışan danışman başına 5m2 ilave

büyüklük şartı getiriliyor.

Sorumlu Emlak Danışmanın lise mezunu ise 12 ay, üniversite mezunu

ise 6 ay bu işi yapmış olma şartı var yani bundan sonra Sorumlu Emlak

Danışmanı olmak için bir süre yok eğer Gayrimenkul Danışmanı

olacaksanız Vergi Levhanız, Oda Kaydınız, Seviye 5 Belgeniz ve 100

saatlik eğitiminiz olduğu zaman Sorumlu Emlak Danışmanı

oluyorsunuz. 6 ay Emlak Danışmanlığı yapmadığınızda üniversite

mezunu iseniz veya 1 yıl Emlak Danışmanlığı yapmadığınızda

işletmede Sorumlu Emlak Danışmanı olamıyorusnuz dolayısıyla bundan

sonra bu işi yapanlar bundan sonra ofis açabilecek, işletme sahibi

olabilecek.

Bu işletmenin yani ofisin ikametgah olarak kullanılmaması gerekiyor,

burada başka bir ticari faaliyetin olmaması gerekiyor. Eğer

05.06.2018'den önce sizin işletmeniz var ise bu m2 şartından muaf

olacak. Bir de buranın ruhsatlarını bundan sonrasında belediyeler

verecek yani belediyeden ruhsat almanız gerekiyor ki Ticaret

Bakanlığına başvuruda bulunabilesiniz.

Sözleşmeli İşletme;

Bizim aslında ofislerimizde bağımsız müteahhit sözleşmesi ile kendi

işini yapan, girişimci gayrimenkul danışmanlarımızın adı yönetmelikte

Sözleşmeli İşletme oluyor. Burada Sorumlu Emlak Danışmanı statüsüne

sahip kişinin ofis ile sözleşme imzalaması gerekiyor. Çok önemli bir

durum var, önceden gayrimenkul danışmanlarımız kendi

ikametgahlarında veya başka bir yerde şirket açabiliyorlardı ve

Bağımsız Müteahhit Sözleşmesi ile ofislerimizde çalışabiliyorlardı,

bundan sonra yetki belgesi verilmiş işletmeler ile aynı adreste sadece

bu işi yapabilicekler yani dolayısıyla 31.03.2021 tarihine kadar mutlaka

adreslerini bağlı bulundukları ofise yani işletmeye taşımak zorundalar.

Burada bir tecrübe şartı yok. Her ofisle alt kira sözleşmesi imzalayarak,

ofisin danışmanla imzalayacağı alt kira sözleşmesi ile de orada sıfırdan

da başlayabilirler. Eğer taşınacaklar ise bir alt kira sözleşmesi ile bunu

yapabilir durumdalar.

Sözleşmeli İşletme yani gayrimenkul danışmanı birden fazla işletmede

yani ofiste faaliyet gösteremez. Yalnızca bir yerde faaliyet gösterebilir

yani siz aynı anda hem kartaldaki bir ofiste hem de beylikdüzündeki bir

ofiste faaliyet gösteremiyorsunuz. Bu da revizyon sözleşme yönetmeliği

21-2 maddesinde net olarak belirleniyor.


Sorumlu Emlak Danışmanı dediğimiz yani işletmede yetkili kişi ise

birden çok işletmenin yetkilisi olabilir yani sizin bir anonim şirketiniz var,

orada yetkilisiniz, anonim şirketinizin işletme olarak yetki belgesini

aldınız. Şubeleriniz var 4-5-6 şubede aynı anda oranın yetkilisi olarak

faaliyette bulunabiliyorsunuz.

Şimdi burada çok önemli bir şey var o da şu, baktığımız zaman 1 yıl

içerisinde bir hata yaptığınızda yani yönetmeliğe yanlış fiyat verdiniz,

yeri yanlış yazdınız, m2 yanlış veya buna benzer bir hata yaptığınızda

10 gün içerisinde Ticaret Bakanlığı bunu düzeltmenizi istiyor. Eğer bunu

düzeltmezseniz ve aynı hatayı yıl içerisinde birden fazla yaparsanız

hem ceza kesilecek bundan sonra hem de işletmenin yetki belgesi ve

sizin Sorumlu Emlak Danışmanı olarak yetki belgeniz 1 yıl süre ile iptal

oluyor ve 1 yıldan önce yetki belgesi alma şansınız ortadan kalkıyor.

Bu bazılarına göre çok ağır bir yaptırım ama bence olması gereken bir

yaptırım.

Ben Amerika'da, New York'ta bir emlak danışmanına bir gayrimenkul

bakmıştık ve kaç m2 diye sorduğumda 67m2 demişti. Ben de "Neden

65m2 veya 70m2 demiyorsun?" diye sorduğumda, "Bizim her şeyi net,

rakamı küsuratı ile verme sorumluluğumuz var eğer bu olmazsa yetki

belgemiz iptal olur." demişti. Ben de bu ülkemize ne zaman gelir diye

düşünmüştüm, şu anda artık bu bizim ülkemizde de uygulanır hale

gelmiş durumda.

İşletme veya Sözleşmeli İşletme dışında müşteriler yani satıcılar

kendilerine ait mülkün dışında bir ilan veremeyecekler yani bundan

sonra sahibinden, hürriyet emlak, zingat bu ilan sitelerinde veya başka

platformlarda amcasının, abisinin, dayısının, teyzesinin veya tanıdığı bir

şirketin ilanını bu işi yapmayan hiç kimse veremeyecek. Dolayısıyla

satıcılar ya kendi mülklerinin yani kendi adlarına tapusu olan, temsili

yetkikli oldukları şirketin kendi adlarına ilanlarını verecekler veya vekalet

verdikleri kişiler verecek ya da bundan sonra bu ilanları emlak ofisleri

vasıtası ile vericekler.

Kimse yetkilendirilmemiş olduğu portföyü bundan sonra

pazarlayamayacak 14-c maddesine göre ve hiçbir emlakcı yetkisi

olmadığı portföye hiçbir platformda ilan veremeyecek. Eğer bu olursa,

şikayet olduğunda hem ceza gelecek hem de bunu tekrarladığı zaman

yetki belgesi iptal olacak. Dolayısıyla bundan sonra sadece emlak işi

yapanlar kendilerinin yetkili oldukları portföyleri pazarlayacak. Bir

salonun içerisinden bir fotoğraf koyup normalde 800 bin lira satılması

düşünülen bir yere 600 bin liraya kimse ilan veremeyecek, oranın


yetkilisi ise sadece orayı pazarlayabilecek. Bu devrim niteliğinde bir

karar, bu bizim yıllardır uyguladığımız, yıllardır üstünde durduğumuz tek

yetki ile çalışma işini legalleştirdiğimiz ve zorunlu hale getirmiş olacak.

Bu bizim için çok önemli bir gelişme.

Yanıltıcı ilan veren işletme veya sözleşmeli işletme ceza kesilecek

devamında da yetki belgeleri iptal edilecek.

Tapu, Vergi Dairesi, Belediyeler, Resmi Dairelerden bundan sonra

gayrimenkul danışmanlarımız veya brokerlarımız ofislerimiz veya

sözleşmeli işletmeler belge temin edebilecek, orada araştırma

yapabilecek bu da daha önce olmayan ve şu an yasalaşan çok değerli

bir bizim için öncelik.

Sözleşme süresinde daha önceki yönetmelikte 5 Haziran'da 90 günlük

süre vardı kiralık ve satılıklarda şu anda bu süre kalktı. Satıcı ile

yetkilendirme sözleşmesinde, satıcı ve gayrimenkul danışmanının ofisi

karar vereceği süre ne ise o kadar sürede portföyün pazarlanması

mümkün olacak. Bu özellikle büyük çaplı portföylerde, ticari

portföylerde, endüstriyel portföylerde, luxury portföylerde çok büyük

sorundu şu an bu da ortadan kalkmış oldu.

Yer gösterme belgesinde daha önceki yönetmelikte bir tane portföy

yazılabiliyordu ve her portföy için ayrı yer gösterme belgesi

düzenlenmek zorundaydı.

Yeni yönetmelikle beraber birden fazla portföy yazabileceğiz yer

gösterme belgesine ama her gösterdiğimiz yerin yanına ayrıca imza

attırmak zorundayız bu da bizim için çok önemli bir kolaylık.

Portföyün nerede olduğu hepsi için belirtilecek. İlan siteleri buna göre

yeniden dizayn edilmek zorunda ve yanlış beyan, yanıltıcı beyan

olmaması adına da her portföyün haritadaki yeri belirtilecek bu da bizim

zaten yıllardır uyguladığımız bir şeydi. Artık tüm sektör bu şekilde

çalışmak zorunda yani sizin bu işi yapanların bundan sonra fake ilan

dediğimiz, olmayan bir ilanı verme şansları yok. Kendilerine ait

olmayan, kendi yetkilerinde olmayan bir ilanıda artık verme şansları yok

çünkü haritada her şey belli olacak. Bu da bizim için özellikle kurumsal

gayrimenkul sektörü için bence çok önemli bir merhale ve gelişme.

Yine önemli bir madde var yeni yönetmelikte 15-2d maddesinde

sözleşmenin gereyi gibi ifa edilmemesi veya satıcının vazgeçmesi

durumunda satıcı ve alıcıdan alınacak toplam hizmet bedelini satıcı

ödemek durumunda.

Bu ne demek?


850 bin liraya bir yetki aldınız. Sizin sözleşme süresi içerisinde 850 bin

liraya alıcınız geldiğinde dahi satıcı vazgeçerse eğer satmaktan, fiyat

yükseltmek isterse size hizmet bedelinizi ödemek zorunda ya o evi 850

bin liraya satacak ya da sizin alıcıdan da alacağınız bedeli de

kaybediyorsunuz sonuçta 104 KDV'ye kadar olan bölümü ödemek

durumunda. Bu daha önce çok zor oluyordu yani sözleşmeniz var, yetki

verilmiş, satıcı alıcınız olduğu halde satmaktan vazgeçiyor veya fiyat

yükseltiyor siz aslında onun sözleşmeyle size verdiği işi tamamlamış

oluyorsunuz. Sözleşmedeki iş oraya 850 bin liraya alıcı bulma ve orayı

satma işi, siz sözünüzde durup oraya 850 bin liraya alıcı bulup

satacağınız halde satıcı vazgeçiyordu ve çok büyük bir yaptırımı

olmuyordu. Ama bu maddeyle beraber artık yetki zaten vermek

zorunda, bir emlakcıyla çalışacaksa satıcı yetki vermeden çalışamıyor,

bir kişiye yetki vererek çalışabiliyor dolayısıyla burada verdiği rakama

eğer sözleşmeli işletme yani gayrimenkul danışmanı veya broker bir

alıcı bulduğunda satmıyorsa bizim bedelimizi ödemek durumunda

bundan sonraki dönemde.

Burada çok önemli bir şey var bazı durumlarda özellikle Türkiye'de net

olmayan bazı şeyler var. Net m2 var mesela, bu net m2 acaba bizim

içten içe süpürge alanı dediğimiz alan mıdır? Duvarların dahil olduğu

alan mıdır? Balkon bunun içinde midir? Dışında mıdır? Brüt m2 derken

asansör boşluğu mu bunun içindedir? Balkon alanları mı bunun

içindedir? Kapalı otopark bunun içinde midir? Açık otopark, açık alan,

yeşil alan içinde midir? Kadük durum var.

Yan yana iki projeye gidiyorsunuz, ikisinin de net m2'si 120m2 iken

neredeyse otopark alanları, açık alanaları, park alanları aynı olduğu

halde birisi 160m2 brüt diyor, birisi 190m2 brüt diyor. Dolayısıyla siz her

bir yandan sorumlu olacağınız için mutlaka gayrimenkulun özelliklerinin

yazdığı bir checklist oluşturmamız gerekiyor ve bu checklistdeki

beyanların satıcıya ait olduğunu, bunun sorumluluğununda satıcıda

olduğunu imza altına almamız gerekiyor ki yarın yanlış beyanla ilgili

alıcıdan, satıcıdan kaynaklanan bir sorunla karşılaşmayalım. Burada da

sorumluluk sizde olacak eğer bir imza almadıysanız dolayısıyla

yetkilendirme sözleşmesinde mutlaka her şeyi yazmamız lazım, tüm

özellikleri yazmamız lazım. Bu sorumluluğun da satıcıda olduğunu

imzalatmamız gerekiyor.

Arabulucuk geliyor, tahkim geliyor daha sonrasında mahkemeye

gideceğiz. Bizde mahkeme süreçleri çok uzuyordu 2-3 yılı bulan

mahkeme süreçleri oluyordu. Bundan sonra artık arabuluculuğa

gideceğiz ilk önce, arabuluculukta çözemezsek işimizi tahkime


gideceğiz, tüketici hakem heyetlerine gideceğiz ve ondan sonra tüketici

mahekmelerine başvuracağız bu da yapacağımız işi eğer bizden

kaynaklanmayan bir sorunla cayma akçesi, satış sözleşmesinden

vazgeçme, yer gösterme formu olduğu halde satışı bizi devre dışı

bırakarak yapma veya satıcı ile yetkilendirme sözleşmemiz olduğu

halde bizi devre dışı bırakma olduğunda çok daha hızlı sonuç alacağız

ve çok daha hızlı bir şekilde hak ettiysek eğer hizmet bedelimize

kavuşmuş olacağız.

Hizmet Ortaklığı Sözleşmesi geliyor, ortak hizmet sözleşmesi.

Bundan sonra bizim partnership, cooperation dediğimiz ortak çalışmada

bu yönetmelikle resmileşiyor.

Biz portföyün yetkisini aldığımız zaman o portföyü pazarladığımız

arkadaşların eğer alıcıları varsa burada alıcıdan kimin ne alacağı,

satıcıdan kimin ne alacağı, alıcının kim olduğu, satıcının kim olduğu,

alıcıyı kimin temsil ettiği, satıcıyı kimin temsil ettiği artık yazılı hale

gelecek ve biz portföylerimizi paylaştığımızda başka bu işe ortak

yapacağımız arkadaşların eğer müşterileri varsa iki tarafı da garanti

altına alacak bir resmi düzenleme, yazılı düzenleme bu yönetmelikle

beraber gelmiş oldu.

Çok önemli bir şey daha var 19-1 maddesinde bugüne kadarki

yönetmelikte bu yoktu, bundan sonra tüm yazışmalarımızı elektronik

ortamda yapsak dahi bu artık kanıt niteliği taşıyor. Dolayısıyla bizlerin

yetkilendirme sözleşmesinde, yer gösterme belgesinde mutlaka

alıcılarımızın veya satıcılarımızın e-posta adreslerini resmi e-posta

adresleri olarak yazmamız gerekiyor. Bundan sonra, bunu yazdıktan

sonra ve onlar bunu imzaladıktan sonra onlarla iletişimimizi e-mail

üzerinden de yapsak bu artık kanıt olarak sunuluyor. Daha önce de bu

sunulabiliyordu ama bayağı bir sıkıntı çekiyorduk. O benim resmi mail

adresim değil, onu ben açmadım, başkası açmıştı gibi şeyler

olabiliyordu şu anda bu ortadan kalktı ve elektronik ortamdaki

yazışmalarda kanıt olarak sunuldu.

Bu gelecekte işin tamamen belki de kağıttan kurtarılıp elektroniğe

aktarılabilmesi için de çok değerli ve önemli bir gelişme olarak

görüyorum.

Hizmet bedeli, biz daha önce %3 satıcı, %3 alıcı, %6 KDV olarak

uyguluyorduk. 5 Haziran'da ki yönetmelikte ilave hizmet bedeli olarak

ilave verilecek herkesin yapmadığı ve bizim ilave verdiğimiz şeyler için

ilave bedel alabileceğimiz maddeler vardı ve biraz daha esnekti ama

yeni yönetmelikle beraber baktığımız zaman 20-1, 20-2, 20-3 ve 20-6


maddelerinde net bir şekilde artık çiziliyor. Her ne ad altında olursa

olsun satış işleminde %4 KDV'yi, kiralama işleminde bir kira KDV'yi

alacağamız hizmet bedelini geçemeyecek.

Bu maalesef bizim için handikaplı bir şey, üst sınır konulması çok

handikaplı bir şey, ticarete aykırı bir şey ama yapabileceğimiz bir şey

yok, bundan sonra bu artık bir zorunluluk. İnşallah bunu arttırma ile ilgili,

bunun değimesi ile ilgili belki mücadele etmeye, belki müracaat etmeye

devam edeceğiz ama bundan sonra en azından bu değişinceye kadar

bizler bunu uygulamak zorundayız.

Cayma Akçe Satış Sözleşmesi düzenlenmesi ile bizim baktığımız

zaman 20-4 maddesi bizim artık işimiz bitiyor. Orada tapu olmasa da iki

taraf bu sözleşmeyi düzenledikten sonra vazgeçse dahi biz hizmet

bedeline hak kazanır hale geldik.

Burada bir handikap da şuydu, biliyorsunuz Türkiye'de gerçek bedel ile

rayiç bedeli ayrı olabiliyor. 1 milyon liraya bir yeri sattık, oranın

belediyede gösterilen bedeli 400 olabiliyor ve handikap yaşadığımız

zaman bize 400 üzerinden mahkemeler hizmet bedeli verebiliyordu. Bu

yönetmelikle beraber Cayma Akçeli Satış Sözleşmesinde yazan bedel

üzerinden biz hizmet bedeli alacağız. Tapuda gösterilen bedelin

sorumluluğu da bizden çıkmış oluyor, alıcı ve satıcının sorumluluğunda

oluyor. Bu da bizim için çok önemli bir madde diye düşünüyorum.

Eğer devre dışı bırakılırsak satıcı veya alıcı hizmet bedelini öder. Yani

Cayma Akçeli Satış Sözleşmesi düzenlediniz veya yetkilendirme

sözleşmeniz var veya alıcı yer gösterme belgeniz var. 20-8 maddesine

göre iki kişiden birisi satıcı veya alıcı sizi devre dışı bırakıp orayı alırsa

iki tarafın da hizmet bedelini, toplam hizmet bedelini ödemek zorunda.

Bu da artık netleşmiş bizim yıllardır uyguladığımız artık tüm sektöründe

uygulamakla mükellef olduğu, satıcının ve alıcınında kural olarak

uymakla mükellef olduğu yazılı yasal bir halde gelmiş oldu.

Yetki belgesi iptal edilse dahi, yetki belgesi iptal edildiği zamandan önce

verilen hizmetlerde eğer bir satış olursa, yetki belgesi iptal olan

gayrimenkul danışmanı ve ofis hizmet bedelini almaya hak kazanıyor bu

da 20-9 maddesi. Burada önemli bir şey daha var, işletme dediğimiz

ofisin yetki belgesi iptal edilirse ofiste çalışan danışmanların da yani

sözleşmeli işletmelerin de yetki belgesi maalesef iptal ediliyor. Bir

önceki durumda ofiste çalışan danışmanların yaptığı hatanın

tamamından ofis sorumlu oluyordu ama şu yeni yönetmelikte danışman

yani sözleşmeli işletme bir hata yaptığında ceza alıyor, ofisin orda

hatası var ise ofiste ceza alıyor yoksa işletmenin yaptığı hatadan dolayı


ofis suçlu değilse işletme yani ofisin burada yükümlülüğü çok fazla yok.

31.03.2021 tarihine kadar belgesi olan yani MYK belgesi olan. Vergi

Levhası olan, Oda Kaydı olan tüm danışman arkadaşlarımızın

başvurması gerekiyor. Tüm ofislerin, tüm emlak ofislerinin başvurması

gerekiyor. Bu yönetmelik artık uygulanacak, bunun kaçarı yok, bu artık

son hali ve olabilecek gerçekten en iyi haliyle Türkiye gayrimenkul

sektörü standartlara, kurallara kavuşmuş oluyor. Hepimizin bunun

arkasında durmamız lazım. Hepimizin bunu ben yaptım, bu tarafını ben

yapmadım, iyi olan bende, kötü olan bende demeden hepimizin bu

sektörün itibarı için, bu sektörün geleceği için, kendi geleceğimiz için

buna sahip çıkmamız gerekiyor.

Bizim, şöyle söyleyeyim Coldwell Banker Türkiye olarak belki de 7 yıldır

eksiksiz bir şekilde uyguladığımız her şeyi burada madde madde artık

tüm sektör tarafından bizim işletim sistemimiz Türkiye'nin resmi işletim

sistemi haline gelmiş durumda.

Coldwell Banker kural ve standartlarımız tüm emlak işletmelerinde

bunda sonra uygulamak zorunda.

Coldwell Banker etik değerleri, sektörün etik değerleri haline gelmiş

durumda.

Kimse bundan sonra yetki almadığı, yetki sözleşmesi olmayan portföyü

pazarlayamacak, ilan giremeyecek ve bu portföylerle ilgili işlem

yapamayacak.

Müşteri bundan sonrası için en iyisini tercih edecek. Çünkü bir emlak

işletmesiyle çalışmak zorunda ve biz şunu düşünüyoruz; Önümüzdeki

dönem kurumsal emlak sektörü çok gelişecek. Müşteri en iyisi kim ise

onu tercih edecek.

Biz bugüne kadar yıllık yaklaşık 12 bin işlemde olduk, 7. yılımıza

rağmen.

Yıllık yaklaşık olarak 7 bin işlemde kiralama yaptık ve müşteriler en

iyisinin Coldwell Banker olduğunu bize defalarca kez söylediler, ilettiler

ve bizimle çalışmaya her geçen dönem artarak devam ediyorlar.

Daha iyi danışman için, daha çok portföy için, daha fazla kazanç için

sizleri de Coldwell Banker Türkiye'de gayrimenkul danışmanı olmaya,

sizleri de Coldwell Banker Türkiye'de ofis açmaya davet ediyoruz.

Hepinize çok teşekkür ediyoruz.